Πιστοποιήσεις

Η εταιρία GRGENESIS GROUP, είναι πιστοποιημένη με 

  • ISO  9001 : 2008  
  • ISO 14001:2004
  • ISO 1801:2008