Καθαρισμοί

Μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της GRGENESIS είναι οι υπηρεσίες καθαρισµού. Ο κάθε επιχειρησιακός τομέας έχει τις δίκες του ιδιαιτερότητες όσο αφορά τον καθαρισμό. Η GRGENESIS με την εμπειρία της, την εκπαίδευση του προσωπικού της και την τεχνογνωσία της, προσαρμόζει τα προγράμματα καθαρισμού στον κάθε τομέα, για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.

Αρχικός, γενικός και καθημερινός καθαρισμός
(δαπέδων, υαλοπινάκων, εξωτερικών χώρων, µηχανογραφικού εξοπλισµού, Η/Υ, επίπλων, διαχωριστικών πάνελ κλπ)
Καθαρισµός & απολύµανση χώρων υγείας και υψηλού κινδύνου (χειρουργείων, ΜΕΘ κλπ)
Προμήθεια και διαχείριση αναλωσίμων υλικών

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε μεγάλους εργοστασιακούς χώρους, βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικά κέντρα.