Επικοινωνία

Επισημαίνουμε στους κ.κ. Πελάτες μας οτι η εταιρία για λόγους ασφαλείας, διαθέτει προσωπικό στο σταθμό παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος (CCTV) όλο το 24ώρο, και στο σταθερό τηλέφωνο 210-5777.000.

 

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 89, τ.κ. 12132, Περιστέρι.

Τηλέφωνο: 210-5777.000

Fax: 210-5777.001

 

Email:

Γραμματεία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πωλήσεις:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.